นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
   
นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 
การดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา 3 ตำแหน่ง
ลำดับที่ 1 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
   
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๔
   
๐๔๒๖๑๑๑๑๔
๐๘๘ - ๗๑๔๗
ว่าง
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๒ ปี ๒๕๓๕
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๔ ปี ๒๕๓๙
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔
   
<< ย้อนกลับ  
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th