กลับหน้าหลัก สถิติการใช้งาน เข้าสู่ระบบ
บันทึกข่าวประกวดราคา
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
 
ประกวดราคา
กองกำกับการ ๑๐ กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนว ๒๐ ลำ
รายละเอียด
กองกำกับการ ๑๐ กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนว ๒๐ ลำ
- กำหนดยื่นซองวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กองกำกับการ ๑๐
- เปิดซองสอบราคา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๒๐ น.
ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองกำกับการ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ราคากลาง
วันซื้อซอง
วันยื่นซอง
วันเปิดซอง
เอกสารประกอบ 
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๒๖๑๕๔๖๕